X میرنیوز نکس وان کلیپ ویدیاب کلیپ جدید ویدجین
loading...

گاتاهای | بزرگترین مرجع شعر

گاتاهای مرجع شعر قصیده،شعر نو،شعر عاشقانه،شعر مثنوی،شعر سپید،شعر قالب نیمایی،شعر غزل،شعر قطعه،شعر ترجیع بند،شعر ترکیب بند،شعر رباعی،شعر دو بیتی،شعر تصنیف و شعر چهارپاره میباشد.

آخرین شعر ها

رباعی در رهگذر باد چراغی که تراست

در رهگذر باد چراغی که تراست

ترسم که: بمیرد از فراغی که تراست

بوی جگر سوخته عالم بگرفت

گر نشنیدی، زهی دماغی که تراست!

اشتراک گذاری :

نفر پسندیدن
امتیاز5 بازدید : 248

قصیده بتا تا زار چون تو دلبرستم

بتا تا زار چون تو دلبرستم

بتن عود و بسینه مجمرستم

اگر جز مهر تو اندر دلم بی

به هفتاد و دو ملت کافرستم

اگر روزی دو صد بارت بوینم

همی مشتاق بار دیگرستم

فراق لاله رویان سوته دیلم

وز ایشان در رگ جان نشترستم

منم آن شاخه بر نخل محبت

که حسرت سایه و محنت برستم

نه کار آخرت کردم نه دنیا

یکی بی سایه نخل بی‌برستم

نه خور نه خواب بیتو گویی

به پیکر هر سر مو خنجرستم

جدا از تو به حور و خلد و طوبی

اگر خورسند گردم کافرستم

چو شمعم گر سراندازند صدبار

فروزنده‌تر و روشن ترستم

مرا از آتش دوزخ چه غم بی

که دوزخ جزوی از خاکسترستم

سمندر وش میان آتش هجر

پریشان مرغ بی‌بال و پرستم

درین دیرم چنان مظلوم و مغموم

چو طفل بی پدر بی مادرستم

نمی‌گیرد کسم هرگز به چیزی

درین عالم ز هر کس کمترستم

بیک ناله بسوجم هر دو عالم

که از سوز جگر خنیاگرستم

ببالینم همه الماس سوده

همه خار و خسک در بسترستم

مثال کافرم در مومنستان

چو مؤمن در میان کافرستم

همه سوجم همه سوجم همه سوج

بگرمی چون فروزان اخگرستم

رخ تو آفتاب و مو چو حربا

و یا پژمان گل نیلوفرستم

بملک عشق روح بی‌نشانم

بشهر دل یکی صورت پرستم

رخش تا کرده در دل جلوه از مهر

بخوبی آفتاب خاورستم

بمیر ای دل که آسایش بیابی

که مو تا جان ندادم وانرستم

من از روز ازل طاهر بزادم

ازین رو نام بابا طاهرستم

اشتراک گذاری :

نفر پسندیدن
امتیاز5 بازدید : 2106

رباعی این کهنه رباط را که عالم نام است

این کهنه رباط را که عالم نام است
و آرامگه ابلق صبح و شام است
بزمی‌ست که وامانده صد جمشید است
قصریست که تکیه‌ گاه صد بهرام است

اشتراک گذاری :

نفر پسندیدن
امتیاز5 بازدید : 2112

رباعی این کوزه چو من عاشق زاری بوده است

این کوزه چو من عاشق زاری بوده است
در بند سر زلف نگاری بوده‌ست
این دسته که بر گردن او می‌بینی
دستی‌ست که برگردن یاری بوده‌ست

اشتراک گذاری :

نفر پسندیدن
امتیاز5 بازدید : 274

رباعی این بحر وجود آمده بیرون ز نهفت

این بحر وجود آمده بیرون ز نهفت
کس نیست که این گوهر تحقیق بسفت
هر کس سخنی از سر سودا گفتند
زآن روی که هست کس نمی‌داند گفت

اشتراک گذاری :

نفر پسندیدن
امتیاز5 بازدید : 265

غزل دلا در عشق تو صد دفترستم

دلا در عشق تو صد دفترستم

که صد دفتر ز کونین ازبرستم

منم آن بلبل گل ناشکفته

که آذر در ته خاکسترستم

دلم سوجه ز غصه وربریجه

جفای دوست را خواهان ترستم

مو آن عودم میان آتشستان

که این نه آسمانها مجمرستم

شد از نیل غم و ماتم دلم خون

بچهره خوشتر از نیلوفرستم

درین آلاله در کویش چو گلخن

بداغ دل چو سوزان اخگرستم

نه زورستم که با دشمن ستیزم

نه بهر دوستان سیم و زرستم

ز دوران گرچه پر بی جام عیشم

ولی بی دوست خونین ساغرستم

چرم دایم درین مرز و درین کشت

که مرغ خوگر باغ و برستم

منم طاهر که از عشق نکویان

دلی لبریز خون اندر برستم

اشتراک گذاری :

نفر پسندیدن
امتیاز5 بازدید : 2205

رباعی ای دل چو زمانه می‌ کند غمناکت

ای دل چو زمانه می‌ کند غمناکت
ناگه برود ز تن روان پاکت
بر سبزه نشین و خوش بزی روزی چند
زان پیش که سبزه بردمد از خاکت

اشتراک گذاری :

نفر پسندیدن
امتیاز5 بازدید : 2124

رباعی این کوزه که آبخوارهٔ مزدوریست

این کوزه که آبخوارهٔ مزدوریست
از دیدهٔ شاهیست و دل دستوریست
هر کاسهٔ می که بر کف مخموریست
از عارض مستی و لب مستوریست

اشتراک گذاری :

نفر پسندیدن
امتیاز5 بازدید : 275

رباعی ای چرخ فلک خرابی از کینه تست

ای چرخ فلک خرابی از کینه تست
بیدادگری شیوه دیرینه تست
ای خاک اگر سینه تو بشکافند
بس گوهر قیمتی که در سینه تست

اشتراک گذاری :

نفر پسندیدن
امتیاز5 بازدید : 2102

رباعی ای آمده از عالم روحانی تفت

ای آمده از عالم روحانی تفت
حیران شده در پنج و چهار و شش و هفت
می نوش ندانی ز کجا آمده‌ای
خوش باش ندانی به کجا خواهی رفت

اشتراک گذاری :

نفر پسندیدن
امتیاز5 بازدید : 2125

رباعی اکنون که گل سعادتت پربار است

اکنون که گل سعادتت پربار است
دست تو ز جام می چرا بیکار است
می‌خور که زمانه دشمنی غدار است
دریافتن روز چنین دشوار است

اشتراک گذاری :

نفر پسندیدن
امتیاز5 بازدید : 2108

رباعی ابر آمد و باز بر سر سبزه گریست

ابر آمد و باز بر سر سبزه گریست
بی بادهٔ گلرنگ نمی‌باید زیست
این سبزه که امروز تماشاگه ماست
تا سبزهٔ خاک ما تماشاگه کیست

اشتراک گذاری :

نفر پسندیدن
امتیاز5 بازدید : 297

رباعی آن قصر که جمشید در او جام گرفت

آن قصر که جمشید در او جام گرفت
آهو بچه کرد و روبه آرام گرفت
بهرام که گور می‌گرفتی همه عمر
دیدی که چگونه گور بهرام گرفت

اشتراک گذاری :

نفر پسندیدن
امتیاز5 بازدید : 21040

رباعی ماییم و می و مطرب و این کنج خراب

ماییم و می و مطرب و این کنج خراب
جان و دل و جام و جامه پر درد شراب
فارغ ز امید رحمت و بیم عذاب
آزاد ز خاک و باد و از آتش و آب

اشتراک گذاری :

نفر پسندیدن
امتیاز5 بازدید : 2247

رباعی هر چند که رنگ و بوی زیباست مرا

هر چند که رنگ و بوی زیباست مرا
چون لاله رخ و چو سرو بالاست مرا
معلوم نشد که در طربخانه خاک
نقاش ازل بهر چه آراست مرا

اشتراک گذاری :

نفر پسندیدن
امتیاز5 بازدید : 2105

رباعی گر می نخوری طعنه مزن مستانرا

گر می نخوری طعنه مزن مستانرا
بنیاد مکن تو حیله و دستانرا
تو غره بدان مشو که می مینخوری
صد لقمه خوری که می غلام‌ست آنرا

اشتراک گذاری :

نفر پسندیدن
امتیاز5 بازدید : 2109

رباعی امروز ترا دسترس فردا نیست

امروز ترا دسترس فردا نیست
و اندیشه فردات به جز سودا نیست
ضایع مکن این دم ار دلت شیدا نیست
کاین باقی عمر را بها پیدا نیست

اشتراک گذاری :

نفر پسندیدن
امتیاز5 بازدید : 2195

رباعی قرآن که مهین کلام خوانند آن را

قرآن که مهین کلام خوانند آن را
گه گاه نه بر دوام خوانند آن را
بر گرد پیاله آیتی هست مقیم
کاندر همه جا مدام خوانند آن را

اشتراک گذاری :

نفر پسندیدن
امتیاز5 بازدید : 2110

رباعی چون عهده نمی‌شود کسی فردا را

چون عهده نمی‌شود کسی فردا را
حالی خوش دار این دل پر سودا را
می نوش به ماهتاب ای ماه که ماه
بسیار بتابد و نیابد ما را

اشتراک گذاری :

نفر پسندیدن
امتیاز5 بازدید : 272

رباعی برخیز و بیا بتا برای دل ما

برخیز و بیا بتا برای دل ما
حل کن به جمال خویشتن مشکل ما
یک کوزه شراب تا بهم نوش کنیم
زان پیش که کوزه‌ها کنند از گل ما

اشتراک گذاری :

نفر پسندیدن
امتیاز5 بازدید : 2134
صفحه قبل 1 2...36 37 38 39 40

تعداد صفحات : 40

تبلیغات
محل تبلیغات
موضوعات

انواع شعر

لیست شاعر ها

آمار سایت
 • کل مطالب : 995
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 5
 • تعداد اعضا : 1
 • آی پی امروز : 150
 • آی پی دیروز : 190
 • بازدید امروز : 995
 • باردید دیروز : 410
 • گوگل امروز : 8
 • گوگل دیروز : 12
 • بازدید هفته : 4,450
 • بازدید ماه : 17,042
 • بازدید سال : 121,395
 • بازدید کلی : 711,795