X میرنیوز نکس وان کلیپ ویدیاب کلیپ جدید ویدجین
loading...

گاتاهای | بزرگترین مرجع شعر

گاتاهای مرجع شعر قصیده،شعر نو،شعر عاشقانه،شعر مثنوی،شعر سپید،شعر قالب نیمایی،شعر غزل،شعر قطعه،شعر ترجیع بند،شعر ترکیب بند،شعر رباعی،شعر دو بیتی،شعر تصنیف و شعر چهارپاره میباشد.

آخرین شعر ها

دوبیتی بدنیا مو نوینم کام بی ته

اشتراک گذاری :

نفر پسندیدن
امتیاز5 بازدید : 266

رباعی چندان که نگاه می‌کنم هر سویی

چندان که نگاه می‌کنم هر سویی

در باغ روان است ز کوثر جویی

صحرا چو بهشت است ز کوثر کم گوی

بنشین به بهشت با بهشتی رویی

اشتراک گذاری :

نفر پسندیدن
امتیاز5 بازدید : 260

دوبیتی دل مو دایم اندر ماتم ته

اشتراک گذاری :

نفر پسندیدن
امتیاز5 بازدید : 264

رباعی تا چند حدیث پنج و چار ای ساقی

تا چند حدیث پنج و چار ای ساقی

مشکل چه یکی چه صد هزار ای ساقی

خاکیم همه چنگ بساز ای ساقی

بادیم همه باده بیار ای ساقی

اشتراک گذاری :

نفر پسندیدن
امتیاز5 بازدید : 252

دوبیتی مو را درد دلم خو کرده واته

اشتراک گذاری :

نفر پسندیدن
امتیاز5 بازدید : 268

رباعی پیری دیدم به خانهٔ خماری

پیری دیدم به خانهٔ خماری

گفتم نکنی ز رفتگان اخباری

گفتا می خور که همچو ما بسیاری

رفتند و خبر باز نیامد باری

اشتراک گذاری :

نفر پسندیدن
امتیاز5 بازدید : 298

دوبیتی غم و درد دل مو بی حسابه

اشتراک گذاری :

نفر پسندیدن
امتیاز5 بازدید : 276

رباعی بر گیر پیاله و سبو ای دلجوی

بر گیر پیاله و سبو ای دلجوی

فارغ بنشین بکشتزار و لب جوی

بس شخص عزیز را که چرخ بدخوی

صد بار پیاله کرد و صد بار سبوی

اشتراک گذاری :

نفر پسندیدن
امتیاز5 بازدید : 250

دوبیتی غم عشقت ز گنج رایگان به

اشتراک گذاری :

نفر پسندیدن
امتیاز5 بازدید : 265

رباعی بر شاخ امید اگر بری یافتمی

بر شاخ امید اگر بری یافتمی

هم رشته خویش را سری یافتمی

تا چند ز تنگنای زندان وجود

ای کاش سوی عدم دری یافتمی

اشتراک گذاری :

نفر پسندیدن
امتیاز5 بازدید : 2110

دوبیتی کجا بی جای ته ای بر همه شاه

اشتراک گذاری :

نفر پسندیدن
امتیاز5 بازدید : 253

رباعی بر سنگ زدم دوش سبوی کاشی

بر سنگ زدم دوش سبوی کاشی

سرمست بدم که کردم این عیاشی

با من به زبان حال می‌گفت سبو

من چون تو بدم تو نیز چون من باشی

اشتراک گذاری :

نفر پسندیدن
امتیاز5 بازدید : 2155

دوبیتی بیته گلشن به چشمم گلخن آیو

اشتراک گذاری :

نفر پسندیدن
امتیاز5 بازدید : 242

رباعی ای کاش که جای آرمیدن بودی

ای کاش که جای آرمیدن بودی

یا این ره دور را رسیدن بودی

کاش از پی صد هزار سال از دل خاک

چون سبزه امید بر دمیدن بودی

اشتراک گذاری :

نفر پسندیدن
امتیاز5 بازدید : 2315

دوبیتی صدای چاوشان مردن آیو

اشتراک گذاری :

نفر پسندیدن
امتیاز5 بازدید : 2162

رباعی ای دوست حقیقت شنواز من سخنی

ای دوست حقیقت شنواز من سخنی

با باده لعل باش و با سیم تنی

کانکس که جهان کرد فراغت دارد

از سبلت چون تویی و ریش چو منی

اشتراک گذاری :

نفر پسندیدن
امتیاز5 بازدید : 267

دوبیتی سحرگان که بلبل بر گل آیو

اشتراک گذاری :

نفر پسندیدن
امتیاز5 بازدید : 2108

مثنوی پیام داد سگ گله را، شبی گرگی

پیام داد سگ گله را، شبی گرگی

که صبحدم بره بفرست، میهمان دارم

مرا بخشم میاور، که گرگ بدخشم است

درون تیره و دندان خون فشان دارم

جواب داد، مرا با تو آشنائی نیست

که رهزنی تو و من نام پاسبان دارم

من از برای خور و خواب، تن نپروردم

همیشه جان به کف و سر بر آستان دارم

مرا گران بخریدند، تا بکار آیم

نه آنکه کار چو شد سخت، سر گران دارم

مرا قلاده بگردن بود، پلاس به پشت

چه انتظار ازین پیش، ز اسمان دارم

عنان نفس، ندادم چو غافلان از دست

کنون بدست توانا، دو صد عنان دارم

گرفتم آنکه فرستادم آنچه میخواهی

ز خود چگونه چنین ننگ را نهان دارم

هراس نیست مرا هیچگه ز حملهٔ گرگ

هراس کم دلی برهٔ جبان دارم

هزار بار گریزاندمت به دره و کوه

هزارها سخن، از عهد باستان دارم

شبان، بجرات و تدبیرم آفرینها خواند

من این قلادهٔ سیمین، از آنزمان دارم

رفیق دزد نگردم بحیله و تلبیس

که عمرهاست بکوی وفا مکان دارم

درستکارم و هرگز نمانده‌ام بیکار

شبان گرم نبرد، پاس کاروان دارم

مرا نکشته، به آغل درون نخواهی شد

دهان من نتوان دوخت، تا دهان دارم

جفای گرگ، مرا تازگی نداشت، هنوز

سه زخم کهنه به پهلو و پشت و ران دارم

دو سال پیش، بدندان دم تو برکندم

کنون ز گوش گذشتی، چنین گمان دارم

دکان کید، برو جای دیگری بگشای

فروش نیست در آنجا که من دکان دارم

اشتراک گذاری :

نفر پسندیدن
امتیاز5 بازدید : 2188

رباعی ایدل تو به اسرار معما نرسی

ایدل تو به اسرار معما نرسی

در نکته زیرکان دانا نرسی

اینجا به می لعل بهشتی می ساز

کانجا که بهشت است رسی یا نرسی

اشتراک گذاری :

نفر پسندیدن
امتیاز5 بازدید : 269

دوبیتی نسیمی کز بن آن کاکل آیو

اشتراک گذاری :

نفر پسندیدن
امتیاز5 بازدید : 2123

دوبیتی سر کوه بلند چندان نشینم

اشتراک گذاری :

نفر پسندیدن
امتیاز5 بازدید : 2164

مثنوی کاشکی، وقت را شتاب نبود

کاشکی، وقت را شتاب نبود

فصل رحلت در این کتاب نبود

کاش، در بحر بیکران جهان

نام طوفان و انقلاب نبود

مرغکان میپراند این گنجشک

گر که همسایهٔ عقاب نبود

ما ندیدیم و راه کج رفتیم

ور نه در راه، پیچ و تاب نبود

اینکه خواندیم شمع، نور نداشت

اینکه در کوزه بود، آب نبود

هر چه کردیم ماه و سال، حساب

کار ایام را حساب نبود

غیر مردار، طعمه‌ای نشناخت

طوطی چرخ، جز غراب نبود

ره دل زد زمانه، این دزدی

همچو دزدیدن ثیاب نبود

چو تهی گشت، پر نشد دیگر

خم هستی، خم شراب نبود

خانهٔ خود، به اهرمن منمای

پرسش دیو را جواب نبود

دورهٔ پیرت، چراست سیاه

مگرت دورهٔ شباب نبود

بس بگشت آسیای دهر، ولیک

هیچ گندم در آسیاب نبود

نکشید آب، دلو ما زین چاه

زانکه در دست ما طناب نبود

گر نمی‌بود تیشهٔ پندار

ملک معمور دل، خراب نبود

زین منه، اسب آز را بر پشت

پای نیکان، درین رکاب نبود

تو، فریب سراب تن خوردی

در بیابان جان سراب نبود

ز اتش جهل، سوخت خرمن ما

گنه برق و آفتاب نبود

سال و مه رفت و ما همی خفتیم

خواب ما مرگ بود، خواب نبود

اشتراک گذاری :

نفر پسندیدن
امتیاز5 بازدید : 265

رباعی ای آنکه نتیجهٔ چهار و هفتی

ای آنکه نتیجهٔ چهار و هفتی

وز هفت و چهار دایم اندر تفتی

می خور که هزار بار بیشت گفتم

باز آمدنت نیست چو رفتی رفتی

اشتراک گذاری :

نفر پسندیدن
امتیاز5 بازدید : 263

دوبیتی بی ته هر شو سرم بر بالش آیو

اشتراک گذاری :

نفر پسندیدن
امتیاز5 بازدید : 257

دوبیتی دلم دور است و احوالش ندونم

اشتراک گذاری :

نفر پسندیدن
امتیاز5 بازدید : 256
صفحه قبل 1 2 ...2 3 4 ...39 40 صفحه بعد

تعداد صفحات : 40

تبلیغات
محل تبلیغات
موضوعات

انواع شعر

لیست شاعر ها

آمار سایت
 • کل مطالب : 995
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 6
 • تعداد اعضا : 1
 • آی پی امروز : 141
 • آی پی دیروز : 190
 • بازدید امروز : 909
 • باردید دیروز : 410
 • گوگل امروز : 6
 • گوگل دیروز : 12
 • بازدید هفته : 4,364
 • بازدید ماه : 16,956
 • بازدید سال : 121,309
 • بازدید کلی : 711,709