X میرنیوز نکس وان کلیپ ویدیاب کلیپ جدید ویدجین
loading...

گاتاهای | بزرگترین مرجع شعر

گاتاهای مرجع شعر قصیده،شعر نو،شعر عاشقانه،شعر مثنوی،شعر سپید،شعر قالب نیمایی،شعر غزل،شعر قطعه،شعر ترجیع بند،شعر ترکیب بند،شعر رباعی،شعر دو بیتی،شعر تصنیف و شعر چهارپاره میباشد.

آخرین شعر ها

رباعی از کعبه کلیسیا نشینم کردی

از کعبه کلیسیا نشینم کردی

آخر در کفر بی‌قرینم کردی

بعد از دو هزار سجده بر درگه دوست

ای عشق، چه بیگانه ز دینم کردی!

اشتراک گذاری :

نفر پسندیدن
امتیاز5 بازدید : 255

رباعی چون کار دلم ز زلف او ماند گره

چون کار دلم ز زلف او ماند گره

بر هر رگ جان صد آرزو ماند گره

امید ز گریه بود، افسوس! افسوس!

کان هم شب وصل در گلو ماند گره

اشتراک گذاری :

نفر پسندیدن
امتیاز5 بازدید : 2170

رباعی زلفت دیدم، سر از چمان پیچیده

زلفت دیدم، سر از چمان پیچیده

وندر گل سرخ ارغوان پیچیده

در هر بندی هزار دل در بندش

در هر پیچی هزار جان پیچیده

اشتراک گذاری :

نفر پسندیدن
امتیاز5 بازدید : 250

رباعی چرخ کجه باز، تا نهان ساخت کجه

چرخ کجه باز، تا نهان ساخت کجه

با نیک و بد دایره درباخت کجه

هنگامهٔ شب گذشت و شد قصه تمام

طالع به کفم یکی نینداخت کجه

اشتراک گذاری :

نفر پسندیدن
امتیاز5 بازدید : 231

رباعی ای نالهٔ پیر خانقاه از غم تو

ای نالهٔ پیر خانقاه از غم تو

وی گریهٔ طفل بی گناه از غم تو

افغان خروس صبح گاه از غم تو

آه از غم تو! هزار آه ازغم تو!

اشتراک گذاری :

نفر پسندیدن
امتیاز5 بازدید : 231

رباعی ای از گل سرخ رنگ بربوده و بو

ای از گل سرخ رنگ بربوده و بو

رنگ از پی رخ ربوده، بو از پی مو

گل رنگ شود، چو روی شویی، همه جو

مشکین گردد، چو مو فشانی، همه کو

اشتراک گذاری :

نفر پسندیدن
امتیاز5 بازدید : 2246

رباعی رویت دریای حسن و لعلت مرجان

رویت دریای حسن و لعلت مرجان

زلفت عنبر، صدف دهن، در دندان

ابرو کشتی و چین پیشانی موج

گرداب بلا غبغب و چشمت توفان

اشتراک گذاری :

نفر پسندیدن
امتیاز5 بازدید : 286

رباعی دیدار به دل فروخت، نفروخت گران

دیدار به دل فروخت، نفروخت گران

بوسه به روان فروشد و هست ارزان

آری، که چو آن ماه بود بازرگان

دیدار به دل فروشد و بوسه به جان

اشتراک گذاری :

نفر پسندیدن
امتیاز5 بازدید : 228

رباعی در عشق، چو رودکی، شدم سیر از جان

در عشق، چو رودکی، شدم سیر از جان

از گریهٔ خونین مژه‌ام شد مرجان

القصه که: از بیم عذاب هجران

در آتش رشکم دگر از دوزخیان

اشتراک گذاری :

نفر پسندیدن
امتیاز5 بازدید : 252

رباعی در منزل غم فگنده مفرش ماییم

در منزل غم فگنده مفرش ماییم

وز آب دو چشم دل پر آتش ماییم

عالم چو ستم کند ستمکش ماییم

دست خوش روزگار ناخوش ماییم

اشتراک گذاری :

نفر پسندیدن
امتیاز5 بازدید : 2115

رباعی در پیش خود آن نامه چو بلکامه نهم

در پیش خود آن نامه چو بلکامه نهم

پروین ز سرشک دیده بر جامه نهم

بر پاسخ تو چو دست بر خامه نهم

خواهم که: دل اندر شکن نامه نهم

اشتراک گذاری :

نفر پسندیدن
امتیاز5 بازدید : 2173

رباعی یوسف رویی، کزو فغان کرد دلم

یوسف رویی، کزو فغان کرد دلم

چون دست زنان مصریان کرد دلم

ز آغاز به بوسه مهربان کرد دلم

امروز نشانهٔ غمان کرد دلم

اشتراک گذاری :

نفر پسندیدن
امتیاز5 بازدید : 2149

رباعی بر عشق توام، نه صبر پیداست، نه دل

بر عشق توام، نه صبر پیداست، نه دل

بی روی توام، نه عقل بر جاست، نه دل

این غم، که مراست کوه قافست، نه غم

این دل، که تراست، سنگ خاراست، نه دل

اشتراک گذاری :

نفر پسندیدن
امتیاز5 بازدید : 2109

رباعی در جستن آن نگار پر کینه و جنگ

در جستن آن نگار پر کینه و جنگ

گشتیم سراپای جهان با دل تنگ

شد دست ز کار و رفت پا از رفتار

این بس که به سر زدم و آن بس که به سنگ

اشتراک گذاری :

نفر پسندیدن
امتیاز5 بازدید : 233

رباعی هان! تشنه جگر، مجوی زین باغ ثمر

هان! تشنه جگر، مجوی زین باغ ثمر

بیدستانیست این ریاض بدو در

بیهوده همان، که باغبانت به قفاست

چون خاک نشسته گیر و چون باد گذر

اشتراک گذاری :

نفر پسندیدن
امتیاز5 بازدید : 231

رباعی آمد بر من، که؟ یار، کی؟ وقت سحر

آمد بر من، که؟ یار، کی؟ وقت سحر

ترسنده ز که؟ ز خصم، خصمش که؟ پدر

دادمش دو بوسه، بر کجا؟ بر لب تر

لب بد؟ نه، چه بد؟ عقیق، چون بد؟ چو شکر

اشتراک گذاری :

نفر پسندیدن
امتیاز5 بازدید : 2180

رباعی نامت شنوم، دل ز فرح زنده شود

نامت شنوم، دل ز فرح زنده شود

حال من از اقبال تو فرخنده شود

وز غیر تو هر جا سخن آید به میان

خاطر به هزار غم پراگنده شود

اشتراک گذاری :

نفر پسندیدن
امتیاز5 بازدید : 267

رباعی جز حادثه هرگز طلبم کس نکند

جز حادثه هرگز طلبم کس نکند

یک پرسش گرم جز تبم کس نکند

ورجان به لب آیدم، به جز مردم چشم

یک قطرهٔ آب بر لبم کس نکند

اشتراک گذاری :

نفر پسندیدن
امتیاز5 بازدید : 2109

رباعی چشمم ز غمت، به هر عقیقی که بسفت

چشمم ز غمت، به هر عقیقی که بسفت

بر چهره هزار گل ز رازم بشکفت

رازی، که دلم ز جان همی داشت نهفت

اشکم به زبان حال با خلق بگفت

اشتراک گذاری :

نفر پسندیدن
امتیاز5 بازدید : 255

رباعی چون روز علم زند به نامت ماند

چون روز علم زند به نامت ماند

چون یک شبه شد ماه به جامت ماند

تقدیر به عزم تیز گامت ماند

روزی به عطا دادن عامت ماند

اشتراک گذاری :

نفر پسندیدن
امتیاز5 بازدید : 229

رباعی تقدیر، که بر کشتنت آزرم نداشت

تقدیر، که بر کشتنت آزرم نداشت

بر حسن و جوانیت دل نرم نداشت

اندر عجبم زجان ستان کز چو تویی

جان بستد و از جمال تو شرم نداشت

اشتراک گذاری :

نفر پسندیدن
امتیاز5 بازدید : 2169

رباعی زلفش بکشی شب دراز اندازد

زلفش بکشی شب دراز اندازد

ور بگشایی چنگل باز اندازد

ور پیچ و خمش ز یک دگر بگشایند

دامن دامن مشک طراز اندازد

اشتراک گذاری :

نفر پسندیدن
امتیاز5 بازدید : 246

رباعی دل خسته و بستهٔ مسلسل موییست

دل خسته و بستهٔ مسلسل موییست

خون گشته و کشتهٔ بت هندوییست

سودی ندهد نصیحتت، ای واعظ

ای خانه خراب طرفه یک پهلوییست

اشتراک گذاری :

نفر پسندیدن
امتیاز5 بازدید : 246

قصیده گر من این دوستی تو ببرم تا لب گور

گر من این دوستی تو ببرم تا لب گور

بزنم نعره ولیکن ز تو بینم هنرا

اثر میر نخواهم که بماند به جهان

میر خواهم که بماند به جهان در اثرا

هر که را رفت، همی باید رفته شمری

هر که را مرد، همی باید مرده شمرا

اشتراک گذاری :

نفر پسندیدن
امتیاز5 بازدید : 238

رباعی جایی که گذرگاه دل محزونست

جایی که گذرگاه دل محزونست

آن جا دو هزار نیزه بالا خونست

لیلی صفتان ز حال ما بی خبرند

مجنون داند که حال مجنون چونست؟

اشتراک گذاری :

نفر پسندیدن
امتیاز5 بازدید : 282
صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 صفحه بعد

تعداد صفحات : 7

تبلیغات
محل تبلیغات
موضوعات

انواع شعر

لیست شاعر ها

آمار سایت
 • کل مطالب : 995
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 6
 • تعداد اعضا : 1
 • آی پی امروز : 4
 • آی پی دیروز : 319
 • بازدید امروز : 6
 • باردید دیروز : 754
 • گوگل امروز : 1
 • گوگل دیروز : 111
 • بازدید هفته : 6
 • بازدید ماه : 13,535
 • بازدید سال : 124,951
 • بازدید کلی : 511,240