X میرنیوز نکس وان کلیپ ویدیاب کلیپ جدید ویدجین
loading...

گاتاهای | بزرگترین مرجع شعر

گاتاهای مرجع شعر قصیده،شعر نو،شعر عاشقانه،شعر مثنوی،شعر سپید،شعر قالب نیمایی،شعر غزل،شعر قطعه،شعر ترجیع بند،شعر ترکیب بند،شعر رباعی،شعر دو بیتی،شعر تصنیف و شعر چهارپاره میباشد.

آخرین شعر ها

قصیده بود اعور و کوسج و لنگ و پس من

اشتراک گذاری :

نفر پسندیدن
امتیاز5 بازدید : 223

قصیده بی قیمت است شکر از آن دو لبان اوی

بی قیمت است شکر از آن دو لبان اوی

کاسد شد از دو زلفش بازار شاهبوی

این ایغده سری به چه کار آید ای فتی

در باب دانش این سخن بیهده مگوی

تا صبر را نباشد شیرینی شکر

تا بید را نباشد بویی چو دار بوی

اشتراک گذاری :

نفر پسندیدن
امتیاز5 بازدید : 226

قصیده آی دریغا! که خردمند را

آی دریغا! که خردمند را

باشد فرزند و خردمند نی

ور چه ادب دارد و دانش پدر

حاصل میراث به فرزند نی

اشتراک گذاری :

نفر پسندیدن
امتیاز5 بازدید : 242

قصیده کسی را چو من دوستگان می چه باید؟

کسی را چو من دوستگان می چه باید؟

که دل شاد دارد بهر دوستگانی

نه جز عیب چیزیست کان تو نداری

نه جز غیب چیزیست کان تو ندانی

اشتراک گذاری :

نفر پسندیدن
امتیاز5 بازدید : 221

قصیده مرا ز منصب تحقیق انبیاست نصیب

مرا ز منصب تحقیق انبیاست نصیب

چه آب جویم از جوی خشک یونانی؟

برای پرورش جسم جان چه رنجه کنم؟

که: حیف باشد روح القدس به سگبانی

به حسن صوت چو بلبل مقید نظمم

به جرم حسن چو یوسف اسیر زندانی

بسی نشستم من با اکابر و اعیان

بیازمودمشان آشکار و پنهانی

نخواستم ز تمنی مگر که دستوری

نیافتم ز عطاها مگر پشیمانی

اشتراک گذاری :

نفر پسندیدن
امتیاز5 بازدید : 221

قصیده آن که نماند به هیچ خلق خدای است

آن که نماند به هیچ خلق خدای است

تو نه خدایی، به هیچ خلق نمانی

روز شدن را نشان دهند به خورشید

باز مر او را به تو دهند نشانی

هر چه بر الفاظ خلق مدحت رفته‌ست

یا برود، تا به روز حشر تو آنی

اشتراک گذاری :

نفر پسندیدن
امتیاز5 بازدید : 226

قصیده بوی جوی مولیان آید همی

بوی جوی مولیان آید همی

یاد یار مهربان آید همی

ریگ آموی و درشتی راه او

زیر پایم پرنیان آید همی

آب جیحون از نشاط روی دوست

خنگ ما را تا میان آید همی

ای بخارا! شاد باش و دیر زی

میر زی تو شادمان آید همی

میر ماه است و بخارا آسمان

ماه سوی آسمان آید همی

میر سرو است و بخارا بوستان

سرو سوی بوستان آید همی

آفرین و مدح سود آید همی

گر به گنج اندر زیان آید همی

اشتراک گذاری :

نفر پسندیدن
امتیاز5 بازدید : 292

قصیده تا خوی ابر گل رخ تو کرده شبنمی

تا خوی ابر گل رخ تو کرده شبنمی

شبنم شده‌ست سوخته چون اشک ماتمی

... این مصرع ساقط شده ...

کاندر جهان به کس مگرو جز به فاطمی

کی مار ترسگین شود و گربه مهربان؟

گر موش ماژ و موژ کند گاه در همی

صدر جهان! جهان همه تاریک‌شب شده‌ست

از بهر ما سپیدهٔ صادق همی دمی

اشتراک گذاری :

نفر پسندیدن
امتیاز5 بازدید : 220

قصیده ای غافل از شمار! چه پنداری؟

ای غافل از شمار! چه پنداری؟

کت خالق آفرید پی کاری؟!

عمری که مر توراست سرمایه

وید است و کارهات به این زاری!

اشتراک گذاری :

نفر پسندیدن
امتیاز5 بازدید : 243

قصیده گل بهاری، بت تتاری

گل بهاری، بت تتاری

نبیذ داری، چرا نیاری؟

نبیذ روشن، چو ابر بهمن

به نزد گلشن چرا نباری؟

اشتراک گذاری :

نفر پسندیدن
امتیاز5 بازدید : 244

قصیده ای آن که غمگنی و سزاواری

ای آن که غمگنی و سزاواری

وندر نهان سرشک همی باری

از بهر آن کجا ببرم نامش

ترسم ز بخت انده و دشواری

رفت آن که رفت و آمد آنک آمد

بود آن که بود، خیره چه غمداری؟

هموار کرد خواهی گیتی را؟

گیتی‌ست، کی پذیرد همواری

مستی مکن، که ننگرد او مستی

زاری مکن، که نشنود او زاری

شو، تا قیامت آید، زاری کن

کی رفته را به زاری باز آری؟

آزار بیش بینی زین گردون

گر تو به هر بهانه بیازاری

گویی گماشته‌ست بلایی او

بر هر که تو دل بر او بگماری

ابری پدید نی و کسوفی نی

بگرفت ماه و گشت جهان تاری

فرمان کنی و یا نکنی، ترسم

بر خویشتن ظفر ندهی باری!

تا بشکنی سپاه غمان بر دل

آن به که می بیاری و بگساری

اندر بلای سخت پدید آید

فضل و بزرگمردی و سالاری

اشتراک گذاری :

نفر پسندیدن
امتیاز5 بازدید : 21252

قصیده مار را، هر چند بهتر پروری

مار را، هر چند بهتر پروری

چون یکی خشم آورد کیفر بری

سفله طبع مار دارد، بی خلاف

جهد کن تا روی سفله ننگری

اشتراک گذاری :

نفر پسندیدن
امتیاز5 بازدید : 2286

قصیده این جهان را نگر به چشم خرد

این جهان را نگر به چشم خرد

نی بدان چشم کاندر او نگری

همچو دریاست وز نکوکاری

کشتیی ساز، تا بدان گذری

اشتراک گذاری :

نفر پسندیدن
امتیاز5 بازدید : 2125

قصیده جعد همچون نورد آب بباد

جعد همچون نورد آب بباد

گوییا آن چنان شکستستی

میانکش نازکک چو شانهٔ مو

گویی از یک دگر گسستستی

اشتراک گذاری :

نفر پسندیدن
امتیاز5 بازدید : 230

قصیده بیار آن می که پنداری روان یاقوت نابستی

بیار آن می که پنداری روان یاقوت نابستی

و یا چون برکشیده تیغ پیش آفتابستی

بیا کی گویی: اندر جام مانند گلابستی

به خوشی گویی: اندر دیدهٔ بی‌خواب خوابستی

سحابستی قدح گویی و می قطرهٔ سحابستی

طرب، گویی، که اندر دل دعای مستجابستی

اگر می نیستی، یکسر همه دل ها خرابستی

اگر در کالبد جان را ندیدستی، شرابستی

اگر این می به ابر اندر، به چنگال عقابستی

ازان تا ناکسان هرگز نخوردندی صوابستی

اشتراک گذاری :

نفر پسندیدن
امتیاز5 بازدید : 235

قصیده ای دل، سزایش بری

ای دل، سزایش بری

باز بر چنگل عقابی

بی تو مرا زنده نبیند

من ذره ام، تو آفتابی

اشتراک گذاری :

نفر پسندیدن
امتیاز5 بازدید : 263

قصیده آن چیست بر آن طبق همی تابد؟

آن چیست بر آن طبق همی تابد؟

چون ملحم زیر شعر عنابی

ساقش به مثل چو ساعد حورا

پایش به مثل چو پای مرغابی

اشتراک گذاری :

نفر پسندیدن
امتیاز5 بازدید : 243

قصیده سپید برف برآمد به کوهسار سیاه

سپید برف برآمد به کوهسار سیاه

و چون درونه شد آن سرو بوستان آرای

و آن کجا بگوارید ناگوار شده‌ست

و آن کجا نگزایست گشت زود گزای

اشتراک گذاری :

نفر پسندیدن
امتیاز5 بازدید : 275

قصیده مشوشست دلم از کرشمهٔ سلمی

مشوشست دلم از کرشمهٔ سلمی

چنان که خاطر مجنون ز طرهٔ لیلی

چو گل شکر دهیم در دل شود تسکین

چو ترش روی شوی وارهانی از صفری

به غنچهٔ تو شکر خنده نشانهٔ باده

به سنبل تو در گوش مهرهٔ افعی

ببرده نرگس تو آب جادوی بابل

گشاده غنچهٔ تو باب معجز موسی

اشتراک گذاری :

نفر پسندیدن
امتیاز5 بازدید : 2225

قصیده زمانی برق پر خنده، زمانی رعد پر ناله

زمانی برق پر خنده، زمانی رعد پر ناله

چنان مادر ابر سوک عروس سیزده ساله

و گشته زین پرند سبز شاخ بید بنساله

چنان چون اشک مهجوران نشسته ژاله بر لاله

اشتراک گذاری :

نفر پسندیدن
امتیاز5 بازدید : 232

قصیده رفیقا، چند گویی: کو نشاطت؟

اشتراک گذاری :

نفر پسندیدن
امتیاز5 بازدید : 233

قصیده مرغ دیدی که بچه زو ببرند؟

مرغ دیدی که بچه زو ببرند؟

چاو چاوان درست چونانست

باز چون بر گرفت پرده ز روی

کروه دندان و پشت چوگانست

اشتراک گذاری :

نفر پسندیدن
امتیاز5 بازدید : 275

قصیده چرخ فلک هرگز پیدا نکرد

چرخ فلک هرگز پیدا نکرد

چون تو یکی سفلهٔ دون و ژکور

خواجه ابوالقاسم از ننگ تو

بر نکند سر به قیامت ز گور

اشتراک گذاری :

نفر پسندیدن
امتیاز5 بازدید : 251

قصیده به خیره برشمرد سیر خورده گرسنه را

به خیره برشمرد سیر خورده گرسنه را

چنان که درد کسان بر دگر کسی خوارست

چو پوست روبه ببینی به خان واتگران

بدان که: تهمت او دنبهٔ به سر کارست

اشتراک گذاری :

نفر پسندیدن
امتیاز5 بازدید : 217

قصیده لنگ دونده‌ست، گوش نی و سخنیاب

لنگ دونده‌ست، گوش نی و سخنیاب

گنگ فصیح است، چشم نی و جهان بین

تیزی شمشیر دارد و روش مار

کالبد عاشقان و گونهٔ غمگین

اشتراک گذاری :

نفر پسندیدن
امتیاز5 بازدید : 219
صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 صفحه بعد

تعداد صفحات : 7

تبلیغات
محل تبلیغات
موضوعات

انواع شعر

لیست شاعر ها

آمار سایت
 • کل مطالب : 995
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 8
 • تعداد اعضا : 1
 • آی پی امروز : 75
 • آی پی دیروز : 343
 • بازدید امروز : 210
 • باردید دیروز : 503
 • گوگل امروز : 11
 • گوگل دیروز : 134
 • بازدید هفته : 4,020
 • بازدید ماه : 12,985
 • بازدید سال : 124,401
 • بازدید کلی : 510,690