X میرنیوز نکس وان کلیپ ویدیاب کلیپ جدید ویدجین
loading...

گاتاهای | بزرگترین مرجع شعر

گاتاهای مرجع شعر قصیده،شعر نو،شعر عاشقانه،شعر مثنوی،شعر سپید،شعر قالب نیمایی،شعر غزل،شعر قطعه،شعر ترجیع بند،شعر ترکیب بند،شعر رباعی،شعر دو بیتی،شعر تصنیف و شعر چهارپاره میباشد.

آخرین شعر ها

رباعی تا چند زنم بروی دریاها خشت

تا چند زنم بروی دریاها خشت

بیزار شدم ز بت‌ پرستان کنشت

خیام که گفت دوزخی خواهد بود

که رفت بدوزخ و که آمد ز بهشت

اشتراک گذاری :

نفر پسندیدن
امتیاز5 بازدید : 2119

رباعی چون روز علم زند به نامت ماند

چون روز علم زند به نامت ماند

چون یک شبه شد ماه به جامت ماند

تقدیر به عزم تیز گامت ماند

روزی به عطا دادن عامت ماند

اشتراک گذاری :

نفر پسندیدن
امتیاز5 بازدید : 229

رباعی تقدیر، که بر کشتنت آزرم نداشت

تقدیر، که بر کشتنت آزرم نداشت

بر حسن و جوانیت دل نرم نداشت

اندر عجبم زجان ستان کز چو تویی

جان بستد و از جمال تو شرم نداشت

اشتراک گذاری :

نفر پسندیدن
امتیاز5 بازدید : 2169

رباعی زلفش بکشی شب دراز اندازد

زلفش بکشی شب دراز اندازد

ور بگشایی چنگل باز اندازد

ور پیچ و خمش ز یک دگر بگشایند

دامن دامن مشک طراز اندازد

اشتراک گذاری :

نفر پسندیدن
امتیاز5 بازدید : 246

دوبیتی ته که ناخوانده‌ای علم سماوات

ته که ناخوانده‌ای علم سماوات

ته که نابرده‌ای ره در خرابات

ته که سود و زیان خود ندانی

بیاران کی رسی هیهات هیهات

اشتراک گذاری :

نفر پسندیدن
امتیاز5 بازدید : 2109

رباعی دل خسته و بستهٔ مسلسل موییست

دل خسته و بستهٔ مسلسل موییست

خون گشته و کشتهٔ بت هندوییست

سودی ندهد نصیحتت، ای واعظ

ای خانه خراب طرفه یک پهلوییست

اشتراک گذاری :

نفر پسندیدن
امتیاز5 بازدید : 246

رباعی پیش از من و تو لیل و نهاری بوده است

پیش از من و تو لیل و نهاری بوده است

گردنده فلک نیز بکاری بوده است

هرجا که قدم نهی تو بر روی زمین

آن مردمک چشم‌نگاری بوده است

اشتراک گذاری :

نفر پسندیدن
امتیاز5 بازدید : 278

دوبیتی‌ دل عاشق به پیغامی بسازد

اشتراک گذاری :

نفر پسندیدن
امتیاز5 بازدید : 2223

دوبیتی اگر یار مرا دیدی به خلوت

اشتراک گذاری :

نفر پسندیدن
امتیاز5 بازدید : 2114

دوبیتی دلی دیرم خریدار محبت

اشتراک گذاری :

نفر پسندیدن
امتیاز5 بازدید : 294

قصیده گر من این دوستی تو ببرم تا لب گور

گر من این دوستی تو ببرم تا لب گور

بزنم نعره ولیکن ز تو بینم هنرا

اثر میر نخواهم که بماند به جهان

میر خواهم که بماند به جهان در اثرا

هر که را رفت، همی باید رفته شمری

هر که را مرد، همی باید مرده شمرا

اشتراک گذاری :

نفر پسندیدن
امتیاز5 بازدید : 238

رباعی جایی که گذرگاه دل محزونست

جایی که گذرگاه دل محزونست

آن جا دو هزار نیزه بالا خونست

لیلی صفتان ز حال ما بی خبرند

مجنون داند که حال مجنون چونست؟

اشتراک گذاری :

نفر پسندیدن
امتیاز5 بازدید : 282

رباعی بی روی تو خورشید جهانسوز مباد

بی روی تو خورشید جهانسوز مباد

هم بی‌تو چراغ عالم افروز مباد

با وصل تو کس چو من بد آموز مباد

روزی که ترا نبینم آن روز مباد

اشتراک گذاری :

نفر پسندیدن
امتیاز5 بازدید : 253

رباعی بر چهره گل نسیم نوروز خوش است

بر چهره گل نسیم نوروز خوش است
در صحن چمن روی دل‌افروز خوش است
از دی که گذشت هر چه گویی خوش نیست
خوش باش و ز دی مگو که امروز خوش است

اشتراک گذاری :

نفر پسندیدن
امتیاز5 بازدید : 292

دوبیتی تن محنت کشی دیرم خدایا

اشتراک گذاری :

نفر پسندیدن
امتیاز5 بازدید : 281

رباعی با آن که دلم از غم هجرت خونست

با آن که دلم از غم هجرت خونست

شادی به غم توام ز غم افزونست

اندیشه کنم هر شب و گویم: یا رب

هجرانش چنینست، وصالش چونست؟

اشتراک گذاری :

نفر پسندیدن
امتیاز5 بازدید : 2441

رباعی این یک دو سه روز نوبت عمر گذشت

این یک دو سه روز نوبت عمر گذشت
چون آب به جویبار و چون باد به دشت
هرگز غم دو روز مرا یاد نگشت
روزی که نیامده‌ست و روزی که گذشت

اشتراک گذاری :

نفر پسندیدن
امتیاز5 بازدید : 293

رباعی در رهگذر باد چراغی که تراست

در رهگذر باد چراغی که تراست

ترسم که: بمیرد از فراغی که تراست

بوی جگر سوخته عالم بگرفت

گر نشنیدی، زهی دماغی که تراست!

اشتراک گذاری :

نفر پسندیدن
امتیاز5 بازدید : 234

قصیده بتا تا زار چون تو دلبرستم

بتا تا زار چون تو دلبرستم

بتن عود و بسینه مجمرستم

اگر جز مهر تو اندر دلم بی

به هفتاد و دو ملت کافرستم

اگر روزی دو صد بارت بوینم

همی مشتاق بار دیگرستم

فراق لاله رویان سوته دیلم

وز ایشان در رگ جان نشترستم

منم آن شاخه بر نخل محبت

که حسرت سایه و محنت برستم

نه کار آخرت کردم نه دنیا

یکی بی سایه نخل بی‌برستم

نه خور نه خواب بیتو گویی

به پیکر هر سر مو خنجرستم

جدا از تو به حور و خلد و طوبی

اگر خورسند گردم کافرستم

چو شمعم گر سراندازند صدبار

فروزنده‌تر و روشن ترستم

مرا از آتش دوزخ چه غم بی

که دوزخ جزوی از خاکسترستم

سمندر وش میان آتش هجر

پریشان مرغ بی‌بال و پرستم

درین دیرم چنان مظلوم و مغموم

چو طفل بی پدر بی مادرستم

نمی‌گیرد کسم هرگز به چیزی

درین عالم ز هر کس کمترستم

بیک ناله بسوجم هر دو عالم

که از سوز جگر خنیاگرستم

ببالینم همه الماس سوده

همه خار و خسک در بسترستم

مثال کافرم در مومنستان

چو مؤمن در میان کافرستم

همه سوجم همه سوجم همه سوج

بگرمی چون فروزان اخگرستم

رخ تو آفتاب و مو چو حربا

و یا پژمان گل نیلوفرستم

بملک عشق روح بی‌نشانم

بشهر دل یکی صورت پرستم

رخش تا کرده در دل جلوه از مهر

بخوبی آفتاب خاورستم

بمیر ای دل که آسایش بیابی

که مو تا جان ندادم وانرستم

من از روز ازل طاهر بزادم

ازین رو نام بابا طاهرستم

اشتراک گذاری :

نفر پسندیدن
امتیاز5 بازدید : 294

رباعی این کهنه رباط را که عالم نام است

این کهنه رباط را که عالم نام است
و آرامگه ابلق صبح و شام است
بزمی‌ست که وامانده صد جمشید است
قصریست که تکیه‌ گاه صد بهرام است

اشتراک گذاری :

نفر پسندیدن
امتیاز5 بازدید : 294

رباعی این کوزه چو من عاشق زاری بوده است

این کوزه چو من عاشق زاری بوده است
در بند سر زلف نگاری بوده‌ست
این دسته که بر گردن او می‌بینی
دستی‌ست که برگردن یاری بوده‌ست

اشتراک گذاری :

نفر پسندیدن
امتیاز5 بازدید : 259

رباعی این بحر وجود آمده بیرون ز نهفت

این بحر وجود آمده بیرون ز نهفت
کس نیست که این گوهر تحقیق بسفت
هر کس سخنی از سر سودا گفتند
زآن روی که هست کس نمی‌داند گفت

اشتراک گذاری :

نفر پسندیدن
امتیاز5 بازدید : 252

غزل دلا در عشق تو صد دفترستم

دلا در عشق تو صد دفترستم

که صد دفتر ز کونین ازبرستم

منم آن بلبل گل ناشکفته

که آذر در ته خاکسترستم

دلم سوجه ز غصه وربریجه

جفای دوست را خواهان ترستم

مو آن عودم میان آتشستان

که این نه آسمانها مجمرستم

شد از نیل غم و ماتم دلم خون

بچهره خوشتر از نیلوفرستم

درین آلاله در کویش چو گلخن

بداغ دل چو سوزان اخگرستم

نه زورستم که با دشمن ستیزم

نه بهر دوستان سیم و زرستم

ز دوران گرچه پر بی جام عیشم

ولی بی دوست خونین ساغرستم

چرم دایم درین مرز و درین کشت

که مرغ خوگر باغ و برستم

منم طاهر که از عشق نکویان

دلی لبریز خون اندر برستم

اشتراک گذاری :

نفر پسندیدن
امتیاز5 بازدید : 286

رباعی ای دل چو زمانه می‌ کند غمناکت

ای دل چو زمانه می‌ کند غمناکت
ناگه برود ز تن روان پاکت
بر سبزه نشین و خوش بزی روزی چند
زان پیش که سبزه بردمد از خاکت

اشتراک گذاری :

نفر پسندیدن
امتیاز5 بازدید : 298

رباعی این کوزه که آبخوارهٔ مزدوریست

این کوزه که آبخوارهٔ مزدوریست
از دیدهٔ شاهیست و دل دستوریست
هر کاسهٔ می که بر کف مخموریست
از عارض مستی و لب مستوریست

اشتراک گذاری :

نفر پسندیدن
امتیاز5 بازدید : 261
صفحه قبل 1 2...36 37 38 39 40 صفحه بعد

تعداد صفحات : 40

تبلیغات
محل تبلیغات
موضوعات

انواع شعر

لیست شاعر ها

آمار سایت
 • کل مطالب : 995
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 2
 • تعداد اعضا : 1
 • آی پی امروز : 86
 • آی پی دیروز : 343
 • بازدید امروز : 264
 • باردید دیروز : 503
 • گوگل امروز : 16
 • گوگل دیروز : 134
 • بازدید هفته : 4,074
 • بازدید ماه : 13,039
 • بازدید سال : 124,455
 • بازدید کلی : 510,744